Clubul Delfinului

Urmând tradiţia Institutului Monroe(MI) am înființat și în România Clubul Energia Delfinului – Dolphin Energy Club (DEC) – pentru ca şi noi să beneficiem, într-un mod rapid şi uşor, de serviciile de vindecare oferite de membrii acestui club. Clubul Energia Delfinului al Institutului Monroe a fost înfiinţat în anul 1991, pentru a promova sănătatea şi bunăstarea fizică, mentală şi emoţională.

Calea Delfinului

Membrii Clubului DEC utilizează o înregistrare specială care constă dintr-o meditație ghidată verbal, combinată cu frecvenţe Hemi-Sync® create în mod special pentru acest exerciţiu.
Frecvențele Hemi-Sync® folosite în exercițiul DEC au la bază studiile de cartografiere a creierului ale unor maeştri vindecători excepționali, în intervalul în care ei se aflau în starea cea mai profundă când ofereau sesiunea de vindecare la distanță. Astfel, frecvențele Hemi-Sync® din acest exercițiu modelează frecvențele cerebrale ale acestor vindecători iar cel care folosește meditația DEC va intra într-o stare de conștiință modificată asemănătoare cu cea în care se aflau acei vindecătorii în momentele de maximă performanță în procesul de trimitere de energie vindecătoare la distanță.

Când coordonatorul Clubului DEC primește o cerere pentru ajutor în vindecare, cel puțin 10 membrii ai clubului DEC – dar uneori și mai mulți, în funcție de disponibilitate – sunt rugaţi să își focalizeze conştiinţa pe numele persoanei care cere ajutor, cel puţin de trei ori pe o perioadă de două săptămâni, folosind exercițiul DEC. Membrii clubului sunt informaţi prin e-mail de numele persoanei, locul unde domiciliază precum şi de problema specifică care trebuie abordată. Pentru a facilita procesul de vindecare, ghidarea verbală din exerciţiul DEC ajută membrii să creeze şi să dezvolte în cadrul conştiinţei lor o legătura intimă cu conştiinţa delfinului.

Atât membrii DEC cât şi persoana care primeşte ajutor vor trimite câte un raport la coordonatorul Clubului DEC despre procesul de vindecare. Toate rapoartele sunt atent păstrate la dosar. Adeseori, auzim „ecouri uimitoare” despre un spectru larg de vindecări excepționale ca urmare a intervenţiilor DEC, vindecări atât la nivel fizic cât și la nivel emoţional, iar unele dintre acestea pot fi însoțite de așa numitele crize de vindecare. În acele cazuri în care este vorba de o boală care se află în stadiul final, DEC poate uşura tranziţia finală.
Oricine poate deveni membru DEC și poate folosi pentru sine sau pentru oricine altcineva exercițiul DEC. Există doar o singură „regulă”. Persoana care solicită vindecare DEC trebuie să facă acest lucru în mod direct sau să îşi dea permisiunea expresă unei alte persoane să facă acest lucru în numele ei.
Ajutorul pentru vindecare DEC este oferit de membrii clubului la cerere, în mod gratuit, membrilor DEC, prietenilor şi familiei lor, precum şi oricărei alte persoane sau vietăţi care se află în suferinţă.

Cotizaţia anuală pentru membrii DEC este de 50 RON, taxă care acoperă cheltuielile de coordonare şi funcţionare a clubului.

Ca membru al Clubului Energia Delfinului veți primi 2 exerciții Hemi-Sync® DEC:

-Exercițiul 1 – oferă mijloace pentru a învăța metodele și tehnicile DEC și conține o meditație de vindecare ghidată pe care o puteți utiliza pentru beneficiul propriu ori de câte ori doriți
-Exercițiul 2 – conține o meditație de vindecare conceput pentru a oferi ajutor în vindecarea celor care solicită vindecare DEC

-sunteţi de acord să utilizaţi DEC doar pentru cei care solicită ajutor
-sunteţi de acord să vă folosiţi capacităţile de vindecare pe parcursul anului în care aveţi statut de membru DEC pentru a- i ajuta pe cei care v-au fost propuşi de comitetul DEC
-puteţi prezenta coordonatorului Clubului DEC orice cerere de vindecare (inclusiv a voastră proprie) cu condiţia ca solicitantul să fii cerut astfel de ajutor
– sunteţi de acord să trimiteți un raport coordonatorului DEC cu orice modificări sau îmbunătăţiri măsurabile referitoare la starea de sănătate al solicitantului, pe perioada de timp stabilită pentru susţinerea procesului de vindecare
– sunteţi de acord să trimiteți un raport coordonatorului DEC privind schimbările în propria voastră stare fizică şi psihică, care rezultă din aplicarea tehnicilor DEC

Dacă doriţi să deveniţi membrii ai Clubul Energia Delfinului, puteți plăti cotizația anuală și descărca cele două exerciții de aici

Vă rugăm să trimiteți solicitările de vindecare coordonatorului Clubului DEC România – d-na Ibi Mazurek, e-mail: [email protected], tel: 0742-995971

Solicitarea de vindecare trebuie să conțină: numele persoanei care cere ajutorul DEC, adresa și problema pentru vindecarea căreia se cere ajutor.

În caz că aveți întrebări sau nu reușiți să descărcați exercițiile, contactaţi coordonatorul Clubului DEC România:
Ibi Mazurek – tel: 0742-995971; e-mail: [email protected]

Informaţii suplimentare:

https://www.monroeinstitute.org/community/dolphin-energy-club