Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor personale

 

Informații generale:

 

 1. Următoarea nota privind prelucrarea datelor personale este concepută pentru a vă informa cu privire la procesarea datelor dvs. personale și drepturile Dvs. în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679/UE (“GDPR”) și legislația locală în
 2. Operatorul:

Noi, societatea Soha Kuber Integration SRL , CUI 40783530,CUI: 37857130 in calitate de Operator în conformitate cu GDPR suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: community.hemi.sync.romania@gmail.com

 

 1. Informaţii cu privire la Procesare:

 

a. Înregistrarea cursanților, date personale, scopuri si temeiuri

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de contact, în scopul prestarii serviciilor de training, pentru comunicarea cu cursantii si pentru emiterea facturilor fiscale. Aceste prelucrari se bazează pe Art. 6 paragraful 1 litera f)  din Regulament, respectiv temeiul fiind interesul legitim de facilitare serviciilor de training, respectiv pe Art. 6 paragraful 1 litera a)  din Regulament, efectuarea de comunicari comerciale pe baza de consimtamant si respectiv pe Art. 6 paragraful 1 litera c)  din Regulament, pentru indeplinirea obligatiei legale de a emite factura fiscala.

Prelucrăm următoarele Date cu caracter personal, referitoare la clienti, despre dumneavoastră: Nume si Prenume, Telefon de acasa/serviciu/mobil, email.

Prelucram date în următoarele scopuri:

–          Organizarea și desfășurarea sesiunilor de training si dezvoltare personala;

–          Emiterea de facturi fiscale;

–          Comunicarea cu cursantii prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la oferte speciale și evenimente;

–          Desfășurarea de sondaje de opinie referitoare la calitatea serviciilor prestate;

–          Procesarea excepțională efectuată la solicitarea legală a instituțiilor statului.

Nu prelucram categorii speciale de date cu caracter personal.

 

b. Marketing direct și Analiza Satisfactiei Clienților

Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a clienților si în scopul mentinerii relațiilor cu clienții, pe baza sondajelor de opinie clienți, pentru a determina metode de îmbunătățire a serviciilor noastre. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă daca v-ati explimat acordul pentru aceasta.

Prelucrarea datelor nu se bazeaza pe un proces decizional automat si nici pe crearea de profile de clienti.

 

c. Posibili beneficiari si transferuri de date

Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care este o obligația legala.

 

d. Durata păstrării acestora

Vă vom păstra Datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Datele dvs. personale vor fi stocate pe o perioadă minimă de 1 an pentru comunicarea cu cursantii, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. pentru a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale, unde termenul este de 10 ani.

 

 1. Drepturile dumneavoastră

 

Ca si persoană vizată ne puteți contacta în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul

1 în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora.
 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte.
 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal.
 • Dreptul la restricţionare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate automate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități.
 • Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dvs., în orice moment, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal.
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului.
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că v-au fost incalcate drepturile in legatura cu datele personale.